chọn áo đúng cách

Tìm hiểu công nghệ áo mới giúp người đi không lạc đường

week20-0042

Đầu tiên người mặc sẽ dùng phần mềm để tạo ra quãng đường cần đi. Tín hiệu dẫn đường sẽ được truyền liên tục từ